Kurz

JESENNÝ KURZ MBSR - PONDELKY 23.9. - 11. 11. 2024

Celosvetovo známy certifikovaný sekulárny  program založený na vedeckých poznatkoch a  zameraný na lepšie zvládanie stresu, reaktivity, kultivovanie postojov , zlepšovanie vzťahov a prácu s myšlienkami a  emóciami.

 

 

Čo sa naučíte

Uvedomujete si, čo vás stresuje?

Uvedomujete si, ako zvyčajne reagujete na stresujúce udalosti a ťažkosti v živote?

Je pre vás ťažké sústrediť sa?

Máte pocit, že vaša myseľ je permanentne zahltená množstvom myšlienok?

Uvedomujete si, že rozumné reakcie a pokojnú myseľ máme iba vtedy, ak sme plne prítomní a vedomí?

Ak ste na všetky vyššie uvedené otázky odpovedali ÁNO, odpoveďou môže byť práve tento kurz MBSR, ktorý vedie 

 • K uvedomeniu, ako funguje myseľ a telo
 • K uvedomeniu ako myseľ a telo reagujú na udalosti v nás a okolo nás
 • K prechodu od automatickej reakcie na stres k vedomej odpovedi a kreativite
 • K všímavejším vzťahom, komunikácii a plnšiemu prežívaniu
 • K lepšej psychickej odolnosti
 • K sebasúcitu

Čo zažijete

 • Jemné psychické a fyzické cvičenia pod odborným vedením lektorky
 • Uvedomovanie pocitov tele, emócií a myšlienok
 • Lepšie uvedomenie toho, ako reagujeme v strese
 • Lepšie uvedomenie toho, ako komunikujeme
 • Upokojenie, spomalenie, sprítomnenie
 • Sebasúcit, lepšie porozumenie vlastného prežívania
 • Viac láskavosti a prijatia
 • Reflexie v  bezpečnom prostredí skupiny bez posudzovania 

Obsah kurzu

Každý týždeň sa koná 1 stretnutie v trvaní cca 2 -2,5 hod. Každý týždeň sa venujeme jednej téme, ku ktorej okrem stretnutia naživo online dostanete aj krásne texty na štúdium, pracovné listy, podklady k vedeniu denníka,  otázky na reflexiu  a nahrávky cvičení na domáce denné cvičenie medzi stretnutiami, ale  aj po ukončení kurzu. V závere získvate certifikát o absolvovaní kurzu, na základe ktorého môžete v prípade záujmu pokračovať vo vzdelávaní ako lektor všímavosti  až po oprávnenie samostatne viesť a vyučovať kurz MBSR.

Témy stretnutí:

PRVÝ TÝŽDEŇ

Základy všímavosti / Čo je  Mindfulness (všímavosť)

DRUHÝ TÝŽDEŇ

Vnímanie sveta

Ako vnímať svet a seba samých

TRETÍ  TÝŽDEŇ

Telo a dych, všímavý pohyb

V prítomnom bytí je radosť aj sila

ŠTVRTÝ TÝŽDEŇ

Všímavosť a reakcie na stres

PIATY TÝŽDEŇ

Práca so stresom: Stresujúce myšlienky a pocity

Všímavá odpoveď namiesto reakcie

ŠIESTY TÝŽDEŇ

Všímavosť v komunikácii a medziľudských vzťahoch

Interpersonálna všímavosť

 

Retreat (tiché ústranie)

SIEDMY TÝŽDEŇ

Vyber si životný štýl.

Ako sa o seba dokážem najlepšie postarať?

ôSMY TÝŽDEŇ

Všímavý život

Ako si  udržať všímavosť vo svojom živote

Komu je kurz určený

 

Kurz je vhodný pre ľudí, ktorí

 • žijú hektický život a pociťujú, že potrebujú zastavenie, spomalenie a návrat k sebe
 • sú vystavení dlhodobému stresu a hľadajú spôsoby, ako ho zvládnuť 
 • pracujú v pomáhajúcich profesiách a hľadajú účinnú psychohygienu sami pre seba, lepšie zvládane stresu, viac sebasúcitu a láskavosti k sebe a druhým
 • pracujú s ľuďmi v rôznych profesiách a situáciách
 • chcú v rámci sebarozvoja preventívne pracovať na svojej  psychickej odolnosti a lepšom zvládaní emócií a stresu
 • pre všetkých, ktorí chcú  aktívne pracovať na zlepšení svojho duševného zdravia a pohody a posilňovať svoj well-being

 

Ako kurz prebieha

Program trvá osem týždňov, každý týždeň je jedno stretnutie v trvaní 2 - 2,5  hod., zvyčajne v podvečerných hodinách. 

 

TERMÍN: od  23. 9.  2024 - 11. 11.  2024( PONDELKY   od  16,30 - 18,30 )

 

MIESTO: Kdekoľvek, kde máte dobré pripojenie na internet (online cez aplikáciu ZOOM)

Cena: 260,00 €

Prihlasovací formulár do kurzu

Ak máte záujem o kurz, prihláste sa pomocou tohto formulára

(meno, priezvisko, titul, dátum narodenia)

údaje potrebné na vystavenie certifikátu