Blog

Kurz MBSR. Je teraz ten pravý čas?

Kurz MBSR. Je teraz ten pravý čas?

8-TÝĎŇOVÝ KURZ MINDFULNESS (MBSR)

JE TERAZ TEN PRAVÝ ČAS ?

Tento blog píšem najmä kvôli tomu, že veľa ľudí sa ma pýta, o čom je a pre koho je vhodný kurz MBSR. Ak vás to zaujíma hlbšie, mrknite sa na informačné webináre, ktoré sú bezplatné a môžete sa na ne prihlásiť.

Kurz MBSR  (Mindfulness Based Stress Reduction), čiže znižovania stresu pomocou všímavosti, ponúkame širokej verejnosti. Neznamená to však, že práve tento kurz je všeliekom a musí byť vhodný pre každého. Nemusíte sa obávať. 

Tu je vysvetlenie.

Keď sa prihlásite na kurz, zašlem Vám podrobný dotazník, ktorý nám pomáha zistiť, či je práve teraz kurz MBSR  pre Vás vhodný. Niekedy stačí počkať, kým sa Vaša aktuálna situácia zmení, prípadne ak ste v starostlivosti psychoterapeuta, psychiatra či iného odborníka, požadujeme jeho či jej vyjadrenie. Mnohí prišli  na kurz MBSR práve na základe odporúčania ich psychoterapeuta, ktorý určil kurz MBSR ako vhodný doplnok k psychoterapii a medzi klientami som už mala aj psychiatrov a psychoterapeutov, ktorí sa rozhodli prejsť si týmto kurzom najmä sami kvôli sebe, ale aj kvôli svojím klientom.  Moje doterajšie skúsenosti mi ukazujú, že na kurzy chodia ľudia rôzneho veku,  od študentov až po dôchodcov, rôznych povolaní, ľudia, ktorí  chodia na psychoterapie, ale aj ľudia, ktorí si uvedomili, že stratili kontakt sami so sebou, žijú v dlhodobom strese či nedokážu ovládať svoju nepokojnú a stresujúcu myseľ. Často prídu aj ľudia, ktorí sa väčšinou na internete dočítali o Mindfulness  a benefitoch tejto metódy, chcú o tom vedieť viac a najmä  zaviesť  do svojho života pravidelnú meditáciu a viac všímavosti ako stratégiu lepšieho zvládania stresu a každodenných pohrôm, ktoré nám život prináša…

 

Mánia, samovražedné myšlienky a sebapoškodzovanie, psychózy, schizofrénia

Ak ste počas uplynulých šiestich mesiacov zažívali tieto stavy alebo hypomanickú epizódu, je veľmi dôležité, aby sa k vašej účasti na kurze vyjadril odborník, najlepšie ošetrujúci lekár, odborník na duševné zdravie.

Raná trauma, zneužívanie v minulosti a disociatívne poruchy

To sú indikácie na to, aby ste do tréningu všímavosti vstupovali veľmi opatrne,  svoju účasť by ste rozhodne mali  konzultovať s vaším lekárom.

Alkohol a užívanie návykových látok

Precvičovanie všímavosti prostredníctvom účasti na kurze všímavosti zahŕňa dôležitú každodennú prax a cvičenia v trvaní 30 – 45 minút a to ideálne v prostredí, kde nie ste nikým rušení. Ak pijete veľa alkoholu alebo užívate iné návykové látky, starostlivo zvážte, či si budete môcť každý deň nájsť čas na absolvovanie praxe v stave, keď nie ste pod vplyvom alkoholu či návykových látok. Ak by to bolo pre vás ťažké, v danej situácii kurz Mindfulness nebude pre vás vhodný.

Akútna depresia

Ak máte momentálne depresie, ktoré vám sťažujú zvládnutie každodenného života, pravdepodobne nie je vhodný čas na absolvovanie kurzu. Poraďte sa so svojím lekárom. Ak sa naozaj cítite veľmi depresívne, pravdepodobne  by pre vás bolo ťažké absolvovať každodenné cvičenia. Ďalšie stavy, kedy je dôležité prekonzultovať účasť na kurze s lekárom, zahŕňajú posttraumatickú stresovú poruchu, úzkosti, ktoré by znemožňovali účasť na kurze, akútne ochorenia.

 

Nedávne úmrtie - v minulom roku

Ak ste nedávno zažili úmrtie blízkeho človeka, odporúča sa ponechať si trochu času na vyrovnanie sa so stratou a odložiť účasť na kurze na neskôr. Orientačnou dobou je obdobie jedného roka (môže sa to však individuálne líšiť), po ktorom sa ľudia cítia pripravení na kurz.

Iná prebiehajúca psychiatrická liečba

Všímavosť, kurz MBSR  nie je „terapia“ ako taká, môže  však mať terapeutické účinky. Venovať sa cvičeniam počas kurzu tak, aby mali efekt, si vyžaduje veľké časové nasadenie a pridávať to k nejakej už prebiehajúcej liečbe by mohlo byť  v niektorých prípadoch náročné. Opäť pomôže konzultácia s lekárom.

 

Aktuálne stresujúce životné udalosti, krízy

Absolvovanie kurzu Mindfulness, aj keď to môže znieť čudne, môže byť niekedy dosť stresujúce. Ako to myslím? Predstavte si, že máte nejaký kalendár, povinnosti, úlohy a teraz si v rámci toho potrebujete denne nájsť ďalších 30 – 45 minút na cvičenia. Ak  sa v súčasnosti  vo vašom živote deje veľa vecí (zmena zamestnania, strata zamestnania, strata domova, sťahovanie, komplikovaný vzťah alebo ukončenie vzťahu, príliš veľa pracovných záväzkov atď.), pridanie kurzu všímavosti k  tejto situácii  nemusí pomôcť. V tomto prípade by som odporúčala skôr individuálne koučovacie sedenia s prvkami Mindfulness.

Ako som povedala v úvode, nemajte obavy.

Podrobný dotazník ako aj krátka konzultácia pred začiatkom kurzu nám určite pomôžu zistiť, či je práve teraz kurz MBSR  pre Vás vhodný. Niekedy stačí počkať, kým sa Vaša aktuálna situácia zmení.

Z praxe mám veľa takých prípadov.

Kurz MBSR nie je všeliek.

Ale v správnom momente môže byť nápomocný a priniesť veľa pozitív v starostlivosti o vaše fyzické  a psychické zdravie. Tak, ako to bolo aj v mojom prípade a osobnej skúsenosti.

Pridané: 15. januára 2022