Soft skills kurzy

Ponuka živých webinárov na aktuálne témy ako zvládanie stresu, emocionálna inteligencia, efektivita a sebariadenie  v hybridnom prostredí, všímavá komunikácia, emocionálne jedenie , ako byť šťastný a ďalšie.

Referencie

„Na tréningu komunikačných a sociálnych zručností som ocenila najmä aktivity, pri ktorých sme „ prelomili ľady“ a spoznali sa v rámci kruzu . Páčila sa mi detailne spracovaná typológia osobnosti , (tak dôležité v práci aj v súkromí!) a profesionalita, s akou boli témy spracované. Materiály a nové zručnosti, ktoré som si zo školenia odniesla , budú pre mňa viac ako osožné . Už teraz sa teším na ďalšiu tému.“

Eva Dz., lektorka

 

workshop.sk

WORKSHOP.SK