Blog

Všímavosť (Mindfulness) je cesta k znižovaniu stresu

Všímavosť (Mindfulness) je cesta k znižovaniu stresu

Dnešný moderný život vnímame často ako stresujúci. A nezáleží na tom, kto sme, čo robíme, alebo v akej fáze života sa práve nachádzame. Videla som vystresovaných manažérov, mamičky, ale aj škôlkára či predavačku v bufete. Máme obdobia, keď je náš život pomerne vyrovnaný, no po nich môže prísť obdobie stresu. Nastane nečakaná udalosť, rozchod, strata blízkej osoby, strata zamestnania, alebo zdravotná kríza ako práve teraz. Aj dlhodobé zotrvávanie v nefunkčnom vzťahu či zamestnaní, ktoré nás nenapĺňa, dokáže spôsobiť chronický stres. Niekto to zvládne sám, niekto nie. Niekto musí požiadať o pomoc.

Žiť v permanentnom strese však nie je normálne. Je dôležité uvedomiť si riziká dlhodobého stresu a ich vážne následky na naše zdravie aj celkovú kvalitu života. A tak je najvyšší čas naučiť sa lepšie zvládať stres.

Ale ako?

Ľudia mi hovoria, že už prečítali kvantum odbornej literatúry, zúčastnili sa rôznych antistresových seminárov, vyskúšali všetko možné, a stres tu stále je. Áno. A aj bude. Dôležité je, ako sa k nemu postavíme.

Ako Mindfulness pomáha uvoľniť stres

Mindfulness, teda všímavosť, je jednou z konkrétnych a overených techník, ktoré nám pomáhajú lepšie zvládnuť a znižovať stres. Pomáha nám pracovať s mysľou, vedome presunúť svoju pozornosť z hlavy do tela, k zmyslom, k nášmu dychu, dostať sa do prítomného okamihu, vnímať veci bez posudzovania. Znie to tak jednoducho. Ale účastníci našich osemtýždňových kurzov MBSR by vám povedali, že jednoduché to vôbec nie je. Minimálne na začiatku nie. Mindfulness je dhšia cesta, ale krásna, neškodná a účinná.

Mnoho vedeckých štúdií, ktoré sa realizovali za posledné desaťročia, poukazuje na to, že meditácia všímavosti upokojuje mozgový „stresový systém“, bežne známy ako reakcia bojuj – uteč – ustrň. Keď sa ocitneme v akejkoľvek stresovej situácii, máme tendenciu reagovať reaktívne práve tým, že so situáciou bojujeme, utekáme pred ňou, alebo „zamrzneme“ a neriešime. Často zo strachu, ktorého príčinu si neuvedomujeme. Príčina sa skrýva v našich vzorcoch, ktoré máme uložené vo svojej hlave.

Trénovanie a precvičovanie všímavosti - Mindfulness - nás učí vedome reagovať na akékoľvek situácie, vrátane tých ťažších a stresujúcejších. Takto znižujeme vplyv amygdaly a jej vzorcov na naše reakcie. Čím viac precvičujeme všímavosť, tým viac si uvedomujeme svoje vlastné prežívanie – ako reagujeme, ako vnímame jednotlivé situácie. Stresor, respektíve to, čo nás stresuje, nie je ani tak daná situácia, ale naše vnímanie tejto situácie.

Pravidelnou praxou všímavosti sa stávame psychicky silnejšími. Stávame sa menej reaktívni, odolnejší voči stresu a lepšie zvládame výzvy života s pokojom, perspektívou a uvedomením.

Všímavosť - Mindfulness - nám pomáha reagovať vedome

Keď sa ocitneme v situácii, ktorú vnímame ako stresujúcu, reagujeme reaktívne. Urobíme veci, vyslovíme slová, ktoré často neskôr ľutujeme. A následne premýšľame, čo sme mohli urobiť, ako sme mohli reagovať iným spôsobom , obviňujeme sa. Naša myseľ sa zaplaví mnohými neužitočnými myšlienkami a búrkou emócií. A točíme sa v jednom kruhu, čím veci len zhoršujeme.

Techniky a cvičenia všímavosti, ktoré si zažívame počas 8-týždňového kurzu Mindfulness MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), nám pomáhajú uvedomovať si jednotlivé situácie. Pozerať sa na ne iným uhľom pohľadu, uvedomovať si seba samého v týchto situáciách. Uvedomovať si svoje myšlienky a ich echo v našom tele, pocitoch a emóciách. Tento prístup nám umožňuje reagovať vedome.

Všímavosť - Mindfulness - nás učí mať svoje myšlienky pod kontrolou

Veľká časť stresu, ktorý denne prežívame, je výsledkom myšlienok, ktoré v nás vyvolávajú stres. Neustále premýšľame nad tým, čo bolo, čo by bolo bývalo, keby bolo bývalo, alebo čo bude. Vytvárame si rôzne katastrofické scenáre. Väčšina z nich sa nikdy neuskutoční. Odpájame sa od toho, čo sa odohráva teraz. Od toho, čo by sme mohli robiť práve teraz. A uniká nám prítomný okamih.

Počas tréningu Mindfulness – všímavosti - sme pozorovateľom svojich myšlienok. Venujeme pozornosť svojmu myšlienkovému procesu a uvedomujeme si myšlienky, ktoré k nám neustále prichádzajú v prítomnom okamihu. Ak sme si vedomí, čo sa deje v našej hlave, môžeme si vedome vybrať, ktorým myšlienkam sa budeme venovať, a ktoré jednoducho pustíme.

Všímavosť - Mindfulness nám pomáha zvládať životné výzvy

Počas praktizovania všímavosti rozvíjame vnútornú silu a pokoj a tým omnoho lepšie zvládame „búrky“ a „pohromy“ moderného života. Stávame sa odolnejšími a ľahšie a s nadhľadom dokážeme zvládať každodenné životné výzvy.

Najnovšie výskumy neurovedy poukazujú na to, že Mindfulness – všímavosť - nám pomáha zvládať našu prácu efektívnejšie, dôkladnejšie a bez zvýšeného stresu. Tým, že zameriavame pozornosť na to, čo práve robíme, a venujeme tomu plnú pozornosť (tzv. singletasking namiesto roky velebeného multitaskingu). Povedané inak, keď kráčam, tak kráčam a keď teraz píšem tento blog, tak píšem tento blog.

Mindfulness nám pomáha prejsť aj takými situáciami, ako je tá dnešná

Práve v tomto čase čelíme neštandardnej situácii, keď zažívame pandémiu a jej dopady. Konzumujeme množstvo negatívnych informácií o stúpajúcom počte nakazených ľudí vo svete. Vnímame túto situáciu ako nebezpečnú , ohrozujúcu, a naša myseľ pracuje. Ozvenou týchto myšlienok sú nepríjemné pocity v tele a strach. Strach a stres nám nepomôžu, naopak, oslabujú nás a majú dopad aj na našu imunitu, ktorú v tomto období potrebujeme posilňovať, nie naopak.

Cvičenia Mindfulness   sú jednoduché, i keď niekedy ťažké. Nepotrebujeme k nim žiadne špeciálne vybavenie. Ak sa ich naučíme pod odborným vedením v kurze a pravidelne a dlhodobo ich budeme praktikovať, pomôžu nám zvládnuť stresové situácie s väčším vnútorným pokojom a nadhľadom. Stáť pevne na nohách ako majestátna skala či hora, vizualizáciu ktorej používame v jednej z našich Mindfulness meditácii hory. Skala stojí pevne a neotrasiteľne, aj keď vonku zúri búrka či víchrica. Vo vnútri ostáva pevná, pokojná a majestátna. Dosiahnutie vnútorného stíšenia a pokoja je však len jedným z mnohých benefitov, ktoré Mindfulness ponúka.

Príďte na ochutnávku, retreat, zapíšte sa na kurz v aplikácii ZOOM alebo sa zoznámte s Mindfulness individuálne, ak nie ste fanúšikom skupinových aktivít.

Čaká nás krásna spoločná cesta k Mindfulness.

Pridané: 23. septembra 2020