Blog

Kto je lektor Mindfulness a čo robí

 

 

 

Čo je to Mindfulness?

Popularita Mindfulness v zahraničí je veľká. U nás iba začíname. Podobne je to aj s meditáciou, okolo ktorej ešte navyše existuje množstvo nejasností a mýtov.

Ale poďme pekne po poriadku.

Mindfulness, ( do slovenčiny prekladáme ako všímavosť, všímavá myseľ), znamená zameranie pozornosti na to, čo zažívame v prítomnom okamihu a to bez toho, aby sme tieto zážitky, vnemy, myšlienky či pocity akokoľvek posudzovali, ale naopak, dokázali ich prijať, nech by boli akékoľvek.

Prijímať to, čo práve je, a také, aké to je….

Uf!

Mindfulness znamená zameriavanie vedomej pozornosti smerom k vonkajšiemu svetu okolo nás a aj smerom do vlastného vnútra, teraz, v tomto prítomnom okamihu, moment po momente tak, ako sa veci, udalosti či pocity objavujú a „rozbaľujú” v prúde života. Vedomého života.

Mindfulness – všímavosť - nie je žiadna novinka, ani módna vlna. Je tu s nami tisícročia. Rodíme sa s ňou, je nám prirodzená, avšak „vplyvom života“ ju strácame a v modernej digitálnej dobe to platí dvojnásobne. Skúste pozorovať maličké dieťa, ktoré ešte nestihli prevalcovať všetky digitálne výdobytky a rozptýlenia, a ktoré ešte dokáže venovať pozornosť a nadšene objavovať každú maličkosť. Ale netrvá to dlho...a vidíme pred sebou drobcov s mobilmi či tabletmi v rukách, ktoré ich vrodenú prirodzenú všímavosť k svetu okolo spoľahlivo prevalcujú.

Mindfulness Based Stress Reduction, čiže znižovanie stresu pomocou všímavosti,  je metóda, ktorú v roku 1979 uviedol do života americký profesor molekulárnej biológie Jon Kabat-Zinn.  Je prienikom starobylých východných filozofií a modernej neurovedy. Na Západe je to dnes miliardový biznis. Mindfulness kurzy, meditácie, retreaty. Mindfulness vyznávajú a propagujú hviezdy show biznisu, ale aj špičkoví športovci či politici. Z akademického prostredia, kde tento novodobý koncept všímavosti odskúšal a uviedol do života profesor Kabat-Zinn, sa dostal do škôl, firiem, ale aj medzi bežných ľudí. Moderný koncept Mindfulness je pomerne komplexný, v rámci neho môžeme kultivovať svoje charakterové vlastnosti, venovať sa vlastnému prežívaniu cez tzv. vhľady, či celkovému zlepšovaniu našej psychickej a fyzickej pohody.

A ako je to teda s meditáciou?

Meditácia Mindfulness, alebo ak chcete cvičenia či prax Mindfulness, sú základným nástrojom, ktorý nám pomáha stať sa všímavejším, dostať sa do prítomného okamihu. Je to základná zručnosť a dobrá správa je, že praktiky Mindfulness sa dajú robiť aj počas bežných činností, ktoré denne vykonávame. V našich kurzoch ponúkame rôzne typy Mindfulness meditácií a cvičení, aby si každý mohol zvoliť to, čo mu vyhovuje. Tieto cvičenia, celá prax Mindfulness, nám tiež pomáha kultivovať súcit k sebe i ostatným, empatiu, neposudzovanie seba samého či iných, prijatie, vďačnosť , pustenie, ale aj harmóniu, humor a láskavú a všímavú komunikáciu, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú pri zlepšovaní vzťahov na všetkých úrovniach. Viete si predstaviť osožnejšie zručnosti pre každodenný život? Poznám mnoho ľudí, vrátne mňa, ktorí so zavádzaním všímavosti do svojho života začínali ako samoukovia, väčšinou neúspešne. Ak na sebe  chcete naozaj zapracovať, je omnoho lepšie vydať sa na túto cestu s kvalifikovaným sprievodcom.

Lektor Mindfulness

Ak by ste si mysleli , že lektor Mindfulness vás naučí iba meditovať, tak to je iba malý zlomok toho, čo lektor robí.

A ako to už býva, niekedy je pre lepšie pochopenie vhodnejšie povedať, čo lektor Mindfulness nerobí:

 • Nie je žiaden spirituálny guru ani éterická bytosť
 • Nie je to ani life kouč
 • Nie je terapeut
 • Nie je psychiater
 • Nie je poradca či konzultant
 • A nie je ani bútľavá vŕba, ktorá by vás trpezlivo vypočula a dala vám zaručené rady

Lektor Mindfulness v modernom pojatí absolvoval odborný výcvik a vzdelanie, je to  odborne podkutý facilitátor, ktorý vám pomôže dostať sa do prítomnosti (nie, ak si myslíte, že vy v nej predsa ste, žiaľ, môžete sa často mýliť). Pomôže vám nielen dostať sa do prítomného okamihu, ale vytvorí pre vás priestor pre reflektovanie vašich pocitov a vnemov, prepájanie sa so sebou samým či inými bytosťami. „Učí“ vás veľmi osožné zručnosti ako je vedomé zameriavanie pozornosti na prítomný okamih, pocity, myšlienky a vnemy bez ich okamžitého posudzovania.

V kurze s profesionálnym lektorom taktiež získate nástroje, ktoré sú pre život v 21. storočí viac ako osožné a ktoré sú hlavne pre vás, aby ste si dokázali pomôcť sami, vlastnými zdrojmi v časoch, keď sa život stáva „pohromou“, pretože ako vraví Jon Kabat-Zinn, nik z nás nepodpísal zmluvu na bezproblémový život bez „pohrôm.“

Váš lektor nie je riešiteľom vašich problémov, ani „opravárom“. Nebude vás ani koučovať, ani vám radiť, čo by ste v danej situácii mali robiť. Rovnako ani liečiť, či poskytovať zdravotné rady. Lektor Mindfulness nie je ani vaším psychoterapeutom. Naopak, váš psychoterapeut môže byť tým, ktorý vie, čo lektor Mindfulness robí a či vám v danej situácii môžu pomôcť práve techniky Mindfulness..

Čo vám teda môže ponúknuť kvalifikovaný lektor Mindfulness?

Ponúka vám hlavne konkrétne a uchopiteľné zručnosti a nástroje, ktoré vám pomôžu stíšiť sa, dostať sa do prítomného okamihu, pozorovať a porozumieť svojmu prežívaniu, pocitom, myšlienkam. Upevňovať váš charakter, získavať nové vedomosti, dokázať sa „pozrieť sa do seba“, svojho vnútorného prežívania, pocitov v tele, vedome reagovať, dostať do lepšej psychickej a fyzickej pohody pomocou vlastných zdrojov a múdrosti tela a mysle.

Pretože vy už máte všetko, čo potrebujete. Lektor vám iba pomôže nájsť to a naladiť sa.

S podporou kvalifikovaného lektora  Mindfulness ochutnávate zážitkovou formou, bez prednášania či vysvetľovania. Čokoľvek počas kurzu či cvičení robíte, nie je plnením pokynov lektora, je to vždy pozvánka pre vás, aby ste v danej chvíli robili to, čo vám práve vyhovuje, v polohe, aká vám práve vyhovuje, pozorovali svoje aktuálne prežívanie, pocity, myšlienky, emócie. Jednoducho si to všetko skúsite a zažijete na vlastnej koži.

Ako si nájdem kvalifikovaného lektora Mindfulness?

Učiť ľudí, ako sa dostať do prítomného okamihu? 

Veď to je predsa tak jednoduché, toto treba učiť? Tak schválne. Posaďte sa na päť minút a pokúste sa zamerať svoju pozornosť na to, čo sa práve teraz deje bez toho, aby ste mali nejaké myšlienky, niečo posudzovali alebo komentovali. A zamerajte pozornosť na svoj dych. Keď príde prvá myšlienka, zodvihnite ruku. Z mojich skúseností vám môžem povedať, že neprejde ani pár sekúnd a vidím pred sebou celý les rúk. Myseľ sa jednoducho zastaviť nedá.

Takže „učiť“ mindfulness – všímavosť k prítomnému okamihu bez posudzovania - je veľmi špecifická činnosť. Skúsení učitelia v prvom rade sami roky praktizujú všímavosť, kontinuálne sa vzdelávajú na seminároch , kurzoch či retreatoch, väčšinou v zahraničí, keďže na Slovensku zatiaľ neexistuje inštitúcia, ktorá by takéto vzdelávanie poskytovala.

A ako to už v podobných profesiách býva, aj tu existujú rôzne typy certifikácie a odborných združení, ktoré podporujú kontinuálne vzdelávanie lektorov Mindfulness a ich rozvoj. Na Slovensku zatiaľ takéto organizácie nie sú, no vo svete je známa napríklad IMTA – The International Mindfulness Teachers Association, ktorá vznikla v roku 2016 a má veľký vplyv pri určovaní vzdelávacích požiadaviek pre moderných lektorov Mindfulness. Ja som svoje vzdelanie získala a naďalej ho rozvíjam na Mindful Academy Solterreno – https://mbsr.website, kde nájdete aj zoznam absolventov.

S Mindfulness som začínala u Dave Pottera na www.palousemindfulness.com, kde nájdete množstvo zaujímavých článkov a videí o Mindfulness.

Pri hľadaní lektora vám okrem overenia jeho vzdelania a praxe pomôže aj možnosť spoznať jeho či jej štýl, spôsob vedenia cvičení. Aj tu je potrebné, aby zafungovala chémia a boli ste si istí, že vám vyhovuje štýl, spôsob, hlas, prejav atď., najmä ak ste sa rozhodli absolvovať osemtýždňový kurz MBSR, kedy sa s lektorom stretnete osem krát počas ôsmich týždňov a denne budete počúvať jeho hlas vo vedených meditáciách. Pomôže vám, ak si vyhľadáte tohto lektora a zistíte, či má napr. na svojom webe či sociálnych sieťach nejaké meditácie, videá či inú formu prezentácie, ktorá vám ho viac priblíži. Napríklad môj hlas si môžete vypočuť aj tu: https://www.youtube.com/watch?v=fLxEeOdncd0&t=31s

Takže poďme si to zhrnúť:

 • overte si, kde váš lektor získal vzdelanie a certifikáciu
 • overte si, aký je jeho či jej profil, inak povedané, čo má za sebou, aké vzdelanie, akú inú prax okrem  vzdelania a praxe v Mindfulness. Na to by mohol poslúžiť web alebo profil na LinkedIn.
 • overte si, či váš lektor pracoval  s ľuďmi
 • zistite, či si ešte pred kurzom môžete vypočuť nejakú vedenú meditáciu, príp. inú formu prejavu a prezentácie, niektorí lektori ponúkajú zdarma online meditácie cez ZOOM
 • zistite si, či lektor má svoj web, či píše o danej téme články, blogy, príp. natáča videá a určite si ich prečítajte/pozrite tu, alebo aj na www.sarvasova.sk

Vybrať si toho správneho lektora pre Vašu cestu k Mindfulness je dôležité. Žiaľ, na trhu sa stále objavujú aj rôzni  tzv. lektori a rôzni „fušeri“ a je dobré rozoznať ich od tých kvalifikovaných.

Vyberte si dobre.

Kvetoslava Sarvašová
Vaša kvalifikovaná  lektorka Mindfulness smile

Pridané: 23. septembra 2020