Blog

Kráčam inou cestou

Kráčam inou cestou

 

Na tomto blogu píšem veľa o Mindfulness – všímavosti.

Ale čo je jej opakom?

Nevšímavosť voči vlastnému životu, okoliu, stav „mindless“ namiesto „mindful“, fungovanie v režime autopilota, zotrvávanie v komfortnej zóne, kde nič nehrozí. Naozaj?

Klasický autopilot vyzerá aj takto: Odídete ráno z domu a neviete, či ste vypli plyn, vodu, žehličku. Musíte sa vrátiť, aby ste to skontrolovali. Samozrejme, že ste ich vypli, iba ste v režime autopilota absolútne nevnímali, čo robíte. Fyzicky ste tam boli, ale vaše myšlienky sa túlali a nevnímali ste naplno, čo práve teraz robíte.

Autopilot je, keď ideme tisíci raz po našej starej známej ulici a nevšimneme si, že je tam nová jama. Padneme do nej. Veľakrát a znovu. Podobne v režime autopilota často padneme aj do našich (často neužitočných) myšlienok, pocitov, emócií. Opakovane rovnako reagujeme na autopilota, podľa zaužívaných vzorcov a čudujeme sa, prečo sa nám v živote opakujú situácie (aj tie nepríjemné), a prečo robíme stále dookola tie isté chyby...

Počas mojich kurzov rada používam  inšpirujúci príbeh od Portia Nelson, nazvaný Životopis v piatich kapitolách.

Náš život je naozaj ako cesta či ulica, ktorou kráčame  a na ktorej môžu byť aj hlboké diery, v ktorých uviazneme, alebo ich v lepšom prípade obídeme. A je len na nás, či to pochopíme, a či sa vedome rozhodneme v nich uviaznuť, neustále ich obchádzať  alebo vystúpiť z bezpečnej komfortnej zóny tisíckrát prejdenej  známej ulice a  vydať sa  radšej úplne inou cestou...

U účastníkov našich kurzov Mindfulness a meditácie  je tento jednoducho vyjadrený, no o to silnejší príbeh veľmi obľúbený.

Prečítajte si ho aj viackrát.

Prešli ste si aj vy niečím podobným?

V závere je zopár otázok na zamyslenie.

 

 

Portia Nelson :

Životopis v piatich kapitolách

 

KAPITOLA PRVÁ

Kráčam ulicou.

Na chodníku je hlboká jama. Spadnem do nej.

Som takmer bezmocná. Nie je to moja chyba. Trvá mi celú večnosť, kým sa z nej dostanem.

 

KAPITOLA DRUHÁ

Kráčam tou istou ulicou.

Na chodníku je hlboká jama. Predstieram, že ju nevidím.

Opäť do nej spadnem. Nechce sa mi veriť, že som znovu tam.

Ale nie je to moja chyba.

Ešte stále mi trvá celú večnosť, kým sa z nej dostanem.

 

KAPITOLA TRETIA

Kráčam tou istou ulicou. Na chodníku je hlboká jama. Vidím ju. Znovu do nej spadnem....zo zvyku.

Oči mám otvorené. Viem, kde som.

Je to moja chyba.

Okamžite z nej vyleziem.

 

KAPITOLA ŠTVRTÁ

Kráčam tou istou ulicou. Na chodníku je hlboká jama. Obídem ju.

 

KAPITOLA PIATA

Kráčam inou ulicou.

***

 

Aká je tá vaša ulica?

Je na nej veľa jám?

Koľkokrát ste do nich už padli?

Koľko jám vás ešte čaká na vašej ulici?

A nakoľko ste odhodlaní nájsť si  novú ulicu alebo zmeniť smer?

 

 

 

Pridané: 3. januára 2022