PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

Prezentačné zručnosti – individuálny koučing. Prečo sa ešte stále cítite neistí, hoci ste absolvovali niekoľko  školení na prezentačné zručnosti ?
ČO SA NAUČÍTE :
Tento  individuálny  program je postavený na tom, že prezentovať sa naučíte tak, že budete prezentovať. Individuálna práca s koučom umožňuje maximálny praktický nácvik, na ktorý na skupinovom školení nie je dostatočný priestor. Na začiatku spolupráce pomocou koučingu identifikujeme, kde sa klient nachádza,  kam sa chce dostať a spoločne hľadáme, akým spôsobom. Klient si určuje, v čom a ako sa chce zlepšovať, či to má byť práca s hlasom, potláčanie trémy alebo kontakt s publikom. Kouč potom podľa potreby vstupuje do procesu aj ako mentor, poskytujúci kvalifikovanú spätnú väzbu a odborné  tipy, rady a cvičenia. Po celý čas využívame nahrávky a videonahrávky. Tréning je intenzívny a trvá podľa potrieb klienta.
KOMU JE KURZ URČENÝ:
  • Každému, kto sa chce naučiť vystupovať pred publikom
  • Každému, kto už pred publikom vystupuje, ale cíti, že  má priestor na zlepšenie
  • Každému, kto už opakovane prešiel tréningami prezentačných zručností, ale  chýba mu väčšia prax a spätná väzba
AKO KURZ PREBIEHA:
Kurz  sa začína bezplatným a nezáväzným koučingom zameraným na prezentačné zručnosti . Podľa jeho výsledku sa potom dohodne frekvencia a počet ďalších stretnutí.
MIESTO: Košice