PERSONÁLNE PORADENSTVO

Poradenstvo v oblasti riadenia ľudských zdrojov na mieru. Pre malých, stredných ale aj veľkých podnikateľov, ktorí uvítajú pohľad zvonku, riešenie náhlej krízy či pomoc pri blížiacom sa audite alebo nastavení procesov.
Som poradkyňou v oblasti riadenia ľudských zdrojov.  Radím najmä na základe vlastných odžitých skúseností, poznatkov z praxe a sledovania aktuálneho diania a trendov. Vďaka nezávislosti a odstupu dokážem priniesť jednoduché a praktické riešenia. Rada spolupracujem aj s menšími firmami, ktoré nemajú veľmi početné interné oddelenie ľudských zdrojov, no napriek tomu by ich majitelia chceli zaviesť nové alebo zlepšiť existujúce procesy a rozvíjať svojich zamestnancov podobným spôsobom, ako to robia veľké korporácie .
DOKÁŽEM VÁM POMÔCŤ A PORADIŤ NAJMÄ V TÝCHTO OBLASTIACH:
 • Interim HR manažér – dočasné zastupovanie pre prípady krízy, náhleho výpadku alebo dlhodobejšej absencie Vášho HR manažéra
 • Vyhľadávanie kľúčových zamestnancov
 • Psychodiagnostické testovanie – online, najmodernejšie metódy
 • Mentoring a koučing  tímu ľudských zdrojov
 • Príprava rozvojových plánov pre kľúčových zamestnancov
 • Príprava špecifických na mieru šitých školení z oblasti mäkkých zručností
 • Adaptácia nových zamestnancov – nastavenie procesu vrátane vyškolenia mentorov
 • Komunikácia s odborovou organizáciou
 • Riadenie výkonnosti zamestnancov
 • Podpora manažérov pri vedení hodnotiacich rozhovorov – individuálny mentoring, shadowing
 • Nastavovanie benefitov
 • Talent manažment
 • Plánovanie nástupníctva
 • Vedenie výstupných pohovorov
 • Individuálny koučing manažérov a kľúčových zamestnancov (viac info)
 • Telefonické alebo mailové  ad hoc poradenstvo
PO VZÁJOMNEJ DISKUSII A JASNOM DEFINOVANÍ VAŠEJ POŽIADAVKY
 • zanalyzujem aktuálny stav  a pripravím návrh opatrení
 • po odprezentovaní a vzájomnom odsúhlasení spracujem akčný plán s určením zodpovedností a časovým rámcom realizácie
 • podľa vašej požiadavky pripravujem revízie a vyhodnotenie plnenia a efektivity zavedených opatrení
 • projekt sa končí odprezentovaním výsledkov a funkčnosti nastavených procesov.

 

Službu zabezpečujem ako zákazku alebo konkrétny projekt podľa zadania, vždy na základe predošlej dohody s klientom. Rada sa s vami stretnem na bezplatnom a nezáväznom stretnutí, kde môžeme spoločne zistiť, čo presne potrebujete a  či a ako dokážem byť pre vás užitočná. Diskrétnosť a zachovanie dôvery je pre mňa absolútnou samozrejmosťou.