O VZDELÁVANÍ

Po dvadsiatich rokoch manažérskej praxe v „ejčár “ a teda aj firemného vzdelávania som presvedčená, že firma by mala mať svoje rozvojové programy šité na mieru. Čas strávený na školení musí byť zmysluplný. Ako manažérka som sa zúčastnila množstva školení, tréningov, workshopov na Slovensku i v zahraničí. Rozvoj ľudí by nemal spočívať v tom, že ich raz alebo dvakrát v roku pošleme na dvojdňové školenie niekam do peknej prírody a hotela a odškrtneme si tým vzdelávanie aj teambuilding. Stále viac mám pocit, že nadšenie zamestnanca z toho, že sa dostal na takýto kurz, patrí pomaly do minulého storočia a mileniáli majú celkom iné predstavy o tom, ako by ich mal zamestnávateľ rozvíjať.
Pomáham firmám, ktoré majú záujem, pripraviť takéto plány na mieru, veľa s nimi diskutujem o tom, čo presne potrebujú a podľa toho navrhnem formy rozvoja ušité na mieru konkrétnemu človeku alebo tímu.
Moje vlastné tréningy robím interaktívne,využívam diskusie, koučovanie, modelové situácie. Účastníkov vnímam ako bohatý zdroj vedomostí a skúseností, na ktorých staviam. Nerada dávam návody, teším sa, keď na veci prídeme spoločne s účastníkmi. Bezprostredne po tréningu ponúkam aj nadväzujúce tri koučingové sedenia po dobu šiestich týždňov.
Prečo ?
Na dobre pripravenom tréningu sa ľudia klasicky „nakopnú“ a odchádzajú motivovaní. V spätnej väzbe som opakovane nachádzala: „Bolo to super, od pondelka to robím takto!“ Ale z praxe tiež viem, že toto nadšenie bolo často prevalcované realitou všedného dňa a operatívy a nové techniky sa do praxe nikdy nedostali. Individuálne alebo tímové koučovanie nadväzujúce bezprostredne na tému kurzu považujem za efektívny nástroj, ako veci z kurzu ešte lepšie ukotviť, zafixovať a najmä dostať do praxe.
Tréningy i kurzy robím u klienta, prípadne ak má požiadavku na iné miesto, zisťujem, čo by bolo pre účastníkov vhodné a atraktívne a podľa toho navrhujem.