KURZY

Po dvadsiatich rokoch manažérskej praxe v „ejčár “ a teda aj firemného vzdelávania som presvedčená, že firma by mala mať svoje rozvojové programy šité na mieru. Čas strávený na školení musí byť zmysluplný. Ako manažérka som sa zúčastnila množstva školení, tréningov, workshopov na Slovensku i v zahraničí. Rozvoj ľudí by nemal spočívať v tom, že ich raz alebo dvakrát v roku pošleme na dvojdňové školenie niekam do peknej prírody a hotela a odškrtneme si tým vzdelávanie aj teambuilding. Stále viac mám pocit, že nadšenie zamestnanca z toho, že sa dostal na takýto kurz, patrí pomaly do minulého storočia a mileniáli majú celkom iné predstavy o tom, ako by ich mal zamestnávateľ rozvíjať.
Pomáham firmám, ktoré majú záujem, pripraviť takéto plány na mieru, veľa s nimi diskutujem o tom, čo presne potrebujú a podľa toho navrhnem formy rozvoja ušité na mieru konkrétnemu človeku alebo tímu.
Moje vlastné tréningy robím interaktívne,využívam diskusie, koučovanie, modelové situácie. Účastníkov vnímam ako bohatý zdroj vedomostí a skúseností, na ktorých staviam. Nerada dávam návody, teším sa, keď na veci prídeme spoločne s účastníkmi. Bezprostredne po tréningu ponúkam aj nadväzujúce tri koučingové sedenia po dobu šiestich týždňov.
Prečo ?
Na dobre pripravenom tréningu sa ľudia klasicky „nakopnú“ a odchádzajú motivovaní. V spätnej väzbe som opakovane nachádzala: „Bolo to super, od pondelka to robím takto!“ Ale z praxe tiež viem, že toto nadšenie bolo často prevalcované realitou všedného dňa a operatívy a nové techniky sa do praxe nikdy nedostali. Individuálne alebo tímové koučovanie nadväzujúce bezprostredne na tému kurzu považujem za efektívny nástroj, ako veci z kurzu ešte lepšie ukotviť, zafixovať a najmä dostať do praxe.
Tréningy i kurzy robím u klienta, prípadne ak má požiadavku na iné miesto, zisťujem, čo by bolo pre účastníkov vhodné a atraktívne a podľa toho navrhujem.
ČO SA NAUČÍTE :
 • Čo je emocionálna inteligencia
 • Hlavné komponenty EI a čo obsahujú
 • Lepšie riadiť sám seba a svoj život
 • Nastavovať a vizualizovať si svoje ciele
 • Stíšiť sa, sústrediť sa a zamerať pozornosť jedným smerom
 • Lepšie chápať, ako sa cíti, myslí , správa ten druhý a prečo
 • Vedome pracovať so svojimi emóciami
 • Ako zlepšiť svoje vzťahy s okolím
ČO ZAŽIJETE :
 • Interakciu a veľa aktivít s ostatnými účastníkmi
 • Modelové situácie na vlastnej koži
 • Praktický nácvik užitočných techník, ktoré môžete použiť hneď na druhý deň
OBSAH KURZU:
 • IQ a EQ – Aký je medzi nimi rozdiel?
 • Čo vlastne je tá emocionálna inteligencia ?
 • Kto som ?
 • V čom som dobrý a kde je moje flow ?
 • Čo ma motivuje ? Aké sú moje ciele ?
 • Emócie pod kontrolou. Dá sa to ?
 • Zoznámte sa: Empatia , kráľovná sociálnych zručností
 • Interpersonálne zručnosti – pohľad do vlastného sveta
KOMU JE KURZ URČENÝ:
 • Všetkým, ktorí sa o emocionálnu inteligenciu zaujímajú
 • Ľuďom v tzv. pomáhajúcich profesiách ( učitelia, personalisti, lekári, sestry, sociálni pracovníci…)
 • Všetkým, ktorí vedú ľudí
 • Všetkým, ktorí chcú pracovať na sebe a zdokonaľovať svoje EQ, pretože sa to dá
AKO KURZ PREBIEHA:
Kurz trvá jeden deň, od 9:00 do 12:00 a pokračuje od 13:00 – 16:00.
MIESTO: Košice
TERMÍNY: kurz sa otvára podľa záujmu

Hovorte so svojimi ľuďmi. Ako lepšie komunikovať, aj keď sa veci skomplikujú
ČO SA NAUČÍTE :
 • Efekt spätnej väzby – Prečo hodnotíme?
 • Ako správne pochopiť, čo je cieľom hodnotenia
 • Aký je efekt riadeného a neriadeného výkonu
 • Aký je rozdiel medzi kritikou a konštruktívnou spätnou väzbou
 • Ako sa pripraviť, keď ste hodnotiaci
 • Ako sa pripraviť, keď ste hodnotený
 • Sebahodnotenie – ako sa vidím ja sám ?
 • Hlavné kroky procesu riadenia výkonnosti
 • Ako nastaviť a vizualizovať ciele
 • Čo a ako hodnotiť
 • Ako dávať spätnú väzbu – štruktúra rozhovoru, jazykové prostriedky
 • Najčastejšie obavy, prekážky a zlyhania a na čo si dávať pozor
ČO ZAŽIJETE :
 • Interakciu a veľa aktivít s ostatnými účastníkmi
 • Modelové situácie na vlastnej koži – ocitnete sa v pozícii hodnoteného i hodnotiaceho a vyskúšate si , ako pochváliť i ako dať spätnú väzbu na nedostatočný výkon alebo neželané správanie tak, aby sa veci zlepšovali
 • Praktický nácvik užitočných techník, ktoré môžete použiť hneď na druhý deň
OBSAH KURZU:
 • Hodnotenie zamestnanca a jeho prepojenie s ostatnými nástrojmi riadenia ľudí
 • Proces riadenia výkonu
 • SMART ciele
 • Príprava manažéra na hodnotiaci rozhovor
 • Príprava zamestnanca – sebahodnotenie
 • Jazyk spätnej väzby
 • Štruktúra hodnotiaceho rozhovoru
 • Hodnotiace kritériá
 • Zdokumentovanie hodnotiaceho rozhovoru
KOMU JE KURZ URČENÝ:
 • Firmám, ktoré už majú zavedený proces hodnotenia zamestnancov a chcú podporiť manažérov v ich realizácii
 • Firmám, ktoré ešte len uvažujú o zavedení hodnotiacich rozhovorov a potrebujú pripraviť manažérov na ich realizáciu
 • Jednotlivcom, ktorí riadia ľudí a majú záujem naučiť sa, ako lepšie komunikovať a ako profesionálne dávať spätnú väzbu
 • Všetkým, ktorí chcú , aby ich podriadení rástli a zlepšovali sa
AKO KURZ PREBIEHA:
Kurz trvá jeden deň, od 9:00 do 12:00 a pokračuje od 13:00 – 16:00. Po dohode s klientom je možné aj trvanie v dĺžke 2 dni, kde je celý druhý deň venovaný praktickému nácviku modelových situácií so spätnou väzbou pre účastníkov.
MIESTO: Košice alebo podľa dohody
TERMÍNY : kurz sa otvára podľa záujmu

Prezentačné zručnosti – individuálny koučing. Prečo sa ešte stále cítite neistí, hoci ste absolvovali niekoľko školení na prezentačné zručnosti ?
ČO SA NAUČÍTE :
Tento individuálny program je postavený na tom, že prezentovať sa naučíte tak, že budete prezentovať. Individuálna práca s koučom umožňuje maximálny praktický nácvik, na ktorý na skupinovom školení nie je dostatočný priestor. Na začiatku spolupráce pomocou koučingu identifikujeme, kde sa klient nachádza, kam sa chce dostať a spoločne hľadáme, akým spôsobom. Klient si určuje, v čom a ako sa chce zlepšovať, či to má byť práca s hlasom, potláčanie trémy alebo kontakt s publikom. Kouč potom podľa potreby vstupuje do procesu aj ako mentor, poskytujúci kvalifikovanú spätnú väzbu a odborné tipy, rady a cvičenia. Po celý čas využívame nahrávky a videonahrávky. Tréning je intenzívny a trvá podľa potrieb klienta.
KOMU JE KURZ URČENÝ:
 • Každému, kto sa chce naučiť vystupovať pred publikom
 • Každému, kto už pred publikom vystupuje, ale cíti, že má priestor na zlepšenie
 • Každému, kto už opakovane prešiel tréningami prezentačných zručností, ale chýba mu väčšia prax a spätná väzba
AKO KURZ PREBIEHA:
Kurz sa začína bezplatným a nezáväzným koučingom zameraným na prezentačné zručnosti . Podľa jeho výsledku sa potom dohodne frekvencia a počet ďalších stretnutí.
MIESTO: Košice

E mail English – ako písať obchodné e maily v angličtine ako profesionál
ČO SA NAUČÍTE :
 • Ako zlepšiť spôsob a štýl, akým píšete obchodné emaily dnes
 • Čo sa môžete naučiť z emailov, ktoré dostávate
 • Základy emailovej komunikácie v angličtine
 • Ako písať efektívne a presvedčivo , aby si to každý prečítal
 • Čo je najdôležitejšie – úvod, jadro, záver, poskytovanie informácií, žiadosti o schôdzky, platby , komunikácia s dodávateľmi, zákazníkmi atď.
 • Ako predísť najčastejším gramatickým chybám vyskytujúcim sa v anglickej e mailovej komunikácii
 • Rôzne komunikačné štýly a ich správne použitie
 • Užitočné frázy pre rôzne situácie
ČO ZAŽIJETE :
 • Interakciu a veľa aktivít s ostatnými účastníkmi
 • Možnosť analyzovať spôsob, akým dnes píšete vaše emaily a čo by ste mohli zmeniť a zlepšiť
 • Získate aj balíček užitočných fráz
OBSAH KURZU:
 • Princípy efektívnej profesionálnej emailovej komunikácie
 • Štruktúra emailu
 • Užitočné frázy a slovné spojenia pre rôzne situácie
 • Najčastejšie gramatické prehrešky
 • Správne používanie jazykových štýlov
 • Emailová etiketa
KOMU JE KURZ URČENÝ:
 • Všetkým, ktorí denne píšu obchodné e maily v angličtine a chcú zlepšiť svoj súčasný štýl na profesionálnu úroveň
AKO KURZ PREBIEHA:
Kurz trvá jeden deň, od 9:00 do 12:00 a pokračuje od 13:00 – 16:00. Kurz prebieha slovensko – anglicky.
MIESTO: Košice alebo podľa dohody
TERMÍNY: kurz sa otvára podľa záujmu