HODNOTIACE ROZHOVORY

Hovorte so svojimi ľuďmi. Ako lepšie  komunikovať, aj keď sa veci skomplikujú
ČO SA NAUČÍTE :
 • Efekt  spätnej väzby – Prečo hodnotíme?
 • Ako správne pochopiť, čo je cieľom hodnotenia
 • Aký je efekt riadeného a neriadeného výkonu
 • Aký je rozdiel medzi kritikou a konštruktívnou spätnou väzbou
 • Ako sa pripraviť, keď ste hodnotiaci
 • Ako sa pripraviť, keď ste hodnotený
 • Sebahodnotenie – ako sa vidím ja sám ?
 • Hlavné kroky procesu riadenia výkonnosti
 • Ako nastaviť  a vizualizovať  ciele
 • Čo a ako hodnotiť
 • Ako dávať spätnú väzbu – štruktúra rozhovoru, jazykové prostriedky
 • Najčastejšie  obavy, prekážky a zlyhania a na čo si dávať pozor
ČO ZAŽIJETE :
 • Interakciu a veľa aktivít s ostatnými účastníkmi
 • Modelové situácie na vlastnej koži – ocitnete sa v pozícii hodnoteného i hodnotiaceho a vyskúšate si , ako pochváliť i ako dať spätnú väzbu na nedostatočný  výkon alebo neželané správanie tak, aby sa veci zlepšovali
 • Praktický nácvik užitočných techník, ktoré môžete použiť hneď na druhý deň
OBSAH KURZU:
 • Hodnotenie zamestnanca a jeho prepojenie s ostatnými nástrojmi riadenia ľudí
 • Proces riadenia výkonu
 • SMART ciele
 • Príprava manažéra na hodnotiaci rozhovor
 • Príprava zamestnanca – sebahodnotenie
 • Jazyk spätnej väzby
 • Štruktúra hodnotiaceho rozhovoru
 • Hodnotiace kritériá
 • Zdokumentovanie hodnotiaceho rozhovoru
KOMU JE KURZ URČENÝ:
 • Firmám, ktoré už majú zavedený proces hodnotenia zamestnancov a chcú podporiť manažérov v ich realizácii
 • Firmám, ktoré ešte len uvažujú o zavedení hodnotiacich rozhovorov a potrebujú pripraviť manažérov na ich realizáciu
 • Jednotlivcom, ktorí riadia ľudí a majú záujem naučiť sa, ako lepšie komunikovať a ako profesionálne dávať spätnú väzbu
 • Všetkým, ktorí chcú , aby ich podriadení rástli a zlepšovali sa
AKO KURZ PREBIEHA:
Kurz trvá jeden deň, od 9:00 do 12:00 a pokračuje od 13:00 – 16:00. Po dohode s klientom je možné aj trvanie v dĺžke 2 dni, kde je celý  druhý deň venovaný praktickému nácviku modelových situácií so spätnou väzbou pre účastníkov.
MIESTO: Košice alebo podľa dohody
TERMÍNY : kurz sa otvára podľa záujmu