BIZNIS KOUČING

Biznis koučing ponúkam najmä majiteľom firiem a manažérom, ale aj komukoľvek, kto chce na sebe pracovať a  fungovať efektívnejšie. Osobne ho považujem za najefektívnejšiu formu osobného rozvoja. V koučovaní riešite svoje vlastné témy a keďže si k nim sami nachádzate nový pohľad alebo riešenie, ste omnoho motivovanejší začať ich okamžite realizovať. Najčastejšie témy sú: ako viesť tím, ako riešiť konflikty, ako  dosahovať výkon, ako nastavovať ciele, ako efektívne komunikovať, ako delegovať, ako nájsť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Hľadáme nové možnosti, podporujeme, čo funguje, objavujeme, čo nás posúva ďalej a zbavujeme sa toho, čo už nie je užitočné. Spoločne analyzujeme a definujeme váš manažérsky štýl. Koučovanie je pre vás zároveň dobrou motiváciou, aby ste tento prístup používali vo svojej praxi smerom k ľuďom, ktorých vediete.  Ako koučujúci manažér pomáhate svojim ľuďom rásť a získavate viac času na koncepčné a strategické činnosti.